Motofirma.pl Firmy motoryzacyjne giełda auta opinie

 Eu-Trans
Wyszukiwarka firm
szukaj np.: marelli, złomu, radziszów, solski, saska
  O firmie     Promocje     Oferta     Galeria     Giełda     Kontakt  
          Informacje o firmie

O nas


Firma “EU-TRANS” jest firm? transportow?, która od 2003 roku ?wiadczy us?ugi przewozu produktów, g?ównie ciek?ych. Spó?ka posiada licencje na wykonywanie zarobkowego przewozu rzeczy oraz licencje na po?rednictwo przy przewozie rzeczy (spedycja) wymagane przy prowadzeniu transportu drogowego jak i przewozie materia?ów niebezpiecznych. Firma ‘EU-TRANS’ posiada obecnie 25 zestawów tj. Ci?gnik siod?owy plus naczepa autocysterna. Obszar dzia?ania firmy to cala Europa ze specjalizacj? na rynkach skandynawskich i w?oskich.
„EU-TRANS” jest spó?k? zale?n? firmy Solvent Wistol S.A. Strategia rozwoju Solvent Wistol S.A. zak?ada ?cis?? wspó?prac? z firm? transportow? i pozwoli na znaczny wzrost taboru specjalistycznego. Potrzeby klientów na kompleksow? obs?ug? ze strony dostawcy wymuszaj? ?cis?? wspó?prac? z firmami transportowymi. Inwestycja traktowana jest jako kolejny krok w budowaniu warto?ci firmy Solvent Wistol S.A. na mi?dzynarodowym runku chemicznym.Firma „EU-TRANS” osi?ga sukcesy dzi?ki doskonale wspó?pracuj?cemu zespo?owi m?odych i ambitnych osób, uto?samiaj?cych si? z firm?, maj?cych na celu zaspokojenie coraz to wy?szych wymaga? stawianych przez klienta.Samochody „EU-TRANS”, je?d??c po drogach Europy promuj? polsk? i o?wi?cimsk? mark?

O nas

2010-03-12
 

Promocje firmowe
Brak wpisów w tym dziale.
 
Tagi firmowe

autocysterna   chemia   chemików   ciągniki   ciekłych   daf   eu   eu-trans   eutrans   firma   gps   hobur   magyar   materiałów   naczepa   niebezpiecznych   oświęcim   płynna   produktów   przewozu   renault   samochodowy   siodłowe   spedycja   trans   transport   transportowa   usługi

Spedycja mi?dzynarodowa,Transport samochodowy,O?wi?cim


Katalog firm:
Firmy Motoryzacyjne Miasta Firmy Motoryzacyjne Branże Firmy Motoryzacyjne Alfabetycznie
regulamin | polityka prywatności | praca | kontakt | reklama | seo